Se upp för dessa giftiga växter på betet

Hästar är bra på att sortera ut sådant som de inte bör äta, men när betet är knappt kan deras försiktighet minska. På magra betesmarker eller sent på sommaren kan hästar till och med äta av giftiga växter om andra alternativ är begränsade. Växter som har torkat eller frusit förlorar sin avskräckande karaktär för hästen, vilket ökar risken för att de ska konsumeras tillsammans med betet. 

Idegran

Idegranär en extremt giftig växt för hästar, särskilt dess barr, som är de mest giftiga delarna. En häst kan dö inom bara några minuter efter att ha konsumerat idegran.

EKOLLON

Ekollon utgör en fara för hästar, särskilt på våren när lövverken slår ut och på hösten när djur äter stora mängder ekollon. Ek kan orsaka skador på mag-tarmkanalen, njurarna och levern, vilket kan leda till dödsfall.

SMÖRBLOMMA

Smörblommor är vanligtvis undvikna av hästar, men att äta dem kan orsaka kolik, avmagring och i vissa fall dödsfall. Torkade smörblommor, såsom i hö, är dock ofarliga. I ensilage minskar giftigheten efter cirka två månaders lagring.

Sprängört

Sprängört är en mycket giftig växt, särskilt dess rot och den nedre delen av stjälken, där giftet finns koncentrerat i växtsaften. Hästar kan dö efter att ha konsumerat cirka 500 gram torra växtdelar. Sprängört kan förväxlas med andra växter som hundkäx och odört.

Stånds

Stånds ("kärleksörtar" eller "tistlar") undviks vanligtvis av hästar, men de kan fortfarande förgiftas om de finns i hö eller hösilage.

 

10 giftiga växter för hästar på betet
 1. Alsikeklöver
 2. Ek/ekollon
 3. Idegran
 4. Johannesört
 5. Korsört
 6. Lupin
 7. Smörblomma
 8. Sprängört
 9. Stånds
 10. Tysklönn

växter du ska se upp med, GIFTIGA ÄVEN I LITEN MÄNGD:
 • Belladonna
 • Björnloka
 • Bolmört
 • Gullregn
 • Stormhatt
Giftiga endast i större i större mängd
 • ⁠Akleja⁠
 • Buxbom⁠
 • Hästhov ⁠
 • Hästkastanj⁠
 • Järnek⁠
 • Lagerblad⁠
 • Liguster⁠
 • Liljekonvaljer ⁠
 • Murgröna⁠
 • Odört⁠
 • Oleander⁠
 • Penningört ⁠
 • Potatisblast⁠
 • Påskliljor⁠
 • Riddarsporre⁠
 • Rhododendron⁠
 • Tibast⁠
 • Tomatplanta⁠
 • Vildväxande pepparrot⁠
 • Vit-och Blåsippa⁠
 • Åkerfräken⁠
 • Örnbräken⁠

För att undvika förgiftning är det rekommenderat att ha med sig en fältflora när man är i hagen, så att man snabbt kan identifiera de växter man stöter på.

LOPE HORSE & STABLE GEAR

SPORTIGT MODE FÖR HÄSTÄLSKARE