HÄSTARS KROPPSSPRÅK & BETEENDE

Hästar är flockdjur och föredrar sällskap av andra hästar, ogillar att vara ensamma. Inom flocken etablerar de en rangordning, där den ledande hästen får företräde vid utfodring. Ledarskapet baseras inte alltid på storlek eller ålder utan på förmågan att påverka de andra. Hästar är sociala djur med olika personligheter och temperament. De kommunicerar med varandra genom kroppsspråk och kan läsa av människors känslor och stämningar.

Med ett gott minne kan de komma ihåg saker och händelser under lång tid. De är vana vid rutiner och kan bli oroliga vid förändringar i sin miljö. Som flyktdjur undviker de konflikter och föredrar att fly om de känner sig hotade, endast slåss om de är instängda och kan inte fly.

Naturligtvis är hästar anpassade för ett aktivt liv och har en utmärkt synförmåga för att skanna sin omgivning. I det vilda tillbringar de mycket tid med att ströva och äta gräs eller hö. De är tåliga mot både kyla och värme och anpassar sin päls efter väderförhållandena, med en tjock vinterpäls och en tunnare sommarpäls. Trots sin tålighet mot kyla är de mindre toleranta mot regn och blåst.

 

BFF
 • Hästar trivs bäst i sällskap av andra hästar och bildar ofta nära band med sina kompisar.
 • Vissa hästar utvecklar djupa vänskapsrelationer och njuter av att spendera tid tillsammans i hagen eller i stallet.
 • Nära vänner kan till och med tillåta varandra att stå mycket närmare än andra hästar utan att bli irriterade.
 • En vanlig aktivitet bland hästvänner är att stå och kliar varandra och mysa.
Hästens sinnesstämning
 • En avslappnad häst sänker vanligtvis huvudet och låter öronen hänga lite.
 • Upphetsade hästar höjer huvudet och spänner öronen, redo att agera vid minsta tecken på fara.
 • Upphetsade hästar kan visa detta genom att travar iväg med högt huvud och svans i luften, ibland frustar de högt och spetsar öronen mot det som väcker oro.
 • Otåliga hästar kan börja trampa runt på stället eller skrapa med frambenen, ofta som en reaktion på frustration eller önskan om rörelse.
NYFIKEN & INTRESSERAD
 • Hästar är av naturen nyfikna och kommer ofta fram för att undersöka sin omgivning.
 • De är intresserade av olika företeelser och kan till och med bli nyfikna på små detaljer, som en höna som rör sig utanför boxen.
 • När de ser något intressant lyfter de ofta huvudet och spetsar öronen för att ta in information om sin omgivning.
NÄR Hästen vill vara ifred
 • När hästen vänder bakdelen mot dig indikerar det ofta att den vill ha lite avskildhet och vara ifred.
 • Om hästen inte respekteras kan den lyfta ett bakben som en varningssignal.
 • Om hotet ignoreras kan hästen ta till kraftigare åtgärder som sparkar eller sparkar ut för att markera gränser.
 • En annan signal om att vilja vara i fred är när hästen vänder bort huvudet, särskilt när den känner sig överstimulerad av klappar eller borstning.
EN IRRITERAD HÄST
 • Hästar kan visa irritation genom att stryka bak öronen, särskilt när de vill ha mat eller när andra hästar står för nära under utfodring.
 • Om den andra hästen inte flyttar sig frivilligt kan den irritera sig och ta till åtgärder för att få den att röra sig.
 • Även när en häst visar irritation kan det finnas subtila skillnader i uttrycket, där den ena hästen kan se uttråkad medan den andra är uppenbart irriterad.
 • När skötaren hanterar hästen kan felaktig beröring eller överdriven tryck leda till irritation, som visas genom bakåtstrukna öron och en svischande svans.
NÄR SITUATIONEN KÄNNS HOTFULL
 • Om hotet inte tas på allvar kan hästen hota genom att stryka bak öronen, en signal om att det finns potential för aggression.
 • Om situationen eskalerar kan hästen förbereda sig för en attack genom att sträcka ut halsen och öppna munnen, vilket kräver försiktighet från människors sida.
 • Hästar kan också hota sina skötare, och det är viktigt att skapa en relation av förtroende och trygghet för att undvika konflikter.
 • Oavsiktligt beteende som att dela ut godis från handen kan också leda till hotfulla reaktioner från hästen och bör undvikas.

LOPE HORSE & STABLE GEAR

SPORTIGT MODE FÖR HÄSTÄLSKARE